Strona główna » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami

 

 

 
MONOLITH VIDEO Sp. z o.o
.

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-297/12
pt. „Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami”
jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Artur Kawka pod nr tel. +48 22 569 62 76

 

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu

 

 


Zakup i wdrożenie systemu B2B warunkującego realizacje procesów biznesowych w modelu konsygnacyjnym

 

 

 
MONOLITH VIDEO Sp. z o.o
.

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-006/13
pt. „Zakup i wdrożenie systemu B2B warunkującego realizacje procesów biznesowych w modelu konsygnacyjnym”
jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Artur Kawka pod nr tel. +48 22 569 62 76

 

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu

 

 

projekt i realizacja: TREMARK-BLUO
sote